La oss hjelpe deg

Tom Langerud Holmen, OSLO

Psykolog
HPR-nr 7651759

Valkyriegata 15 a
OSLO
Psykologkontakt

Symptomer

Angst / Depresjon / Panikk / Rus / Selvmordstanker / Sosial angst / Søvnvansker / Tvang / Utbrenthet

Metodikk

Atferdsterapi / Eksponeringsterapi / KBT - Kognitiv terapi / Mestringsorientert terapi / Metakognitiv terapi / OCD - tvangstanker og tvangshandlinger / Psykoedukasjon / Traumebehandling / Veiledning

Klientgrupper

Voksne

Språk

Dansk / Engelsk / Norsk / Svensk

Annen erfaring og kompetanse

Ambulante tjenester / Evnetesting / Foredragsholder / Foreldreveiledning / Gruppeveileder / Hjemmetjenester / Kriseoppdrag / Nevropsykologisk testning / Psykologspesialist / Psykometrisk testing / Spesialist psykoterapi / Utvelgelse / Veileder til annen yrkesgruppe / Veileder til psykolog

Beskrivelse

Jeg tilbyr behandling for et stort spenn av psykiske vansker og lidelser, så som stressreaksjoner, angst, depresjon, tvangsproblematikk, rus- og avhengighetsproblematikk, søvnvansker, relasjonsproblemer, med mer. Jeg er spesialist i psykoterapi, retning kognitiv atferdsterapi. Innen denne retningen fokuseres det blant annet på å bryte negative mønstre i tenkning, handling og følelser. Samtidig er det ofte nyttig å se spesifikke problemer i et større perspektiv, i tråd med såkalte humanistiske og eksistensielle terapitradisjoner. Jeg har vært ansatt ved Sykehuset i Vestfold siden 2011, per idag som psykologspesialist, og har hatt privat praksis siden 2012. Jeg arbeider også med forskning, og har en doktorgrad i psykologi fra UiO fra 2020.

Beskrivelse
Jeg tilbyr behandling for et stort spenn av psykiske vansker og lidelser, så som stressreaksjoner, angst, depresjon, tvangsproblematikk, rus- og avhengighetsproblematikk, søvnvansker, relasjonsproblemer, med mer. Jeg er spesialist i psykoterapi, retning kognitiv atferdsterapi. Innen denne retningen fokuseres det blant annet på å bryte negative mønstre i tenkning, handling og følelser.

...

Vis mer
Jeg tilbyr behandling for et stort spenn av psykiske vansker og lidelser, så som stressreaksjoner, angst, depresjon, tvangsproblematikk, rus- og avhengighetsproblematikk, søvnvansker, relasjonsproblemer, med mer. Jeg er spesialist i psykoterapi, retning kognitiv atferdsterapi. Innen denne retningen fokuseres det blant annet på å bryte negative mønstre i tenkning, handling og følelser. Samtidig er det ofte nyttig å se spesifikke problemer i et større perspektiv, i tråd med såkalte humanistiske og eksistensielle terapitradisjoner. Jeg har vært ansatt ved Sykehuset i Vestfold siden 2011, per idag som psykologspesialist, og har hatt privat praksis siden 2012. Jeg arbeider også med forskning, og har en doktorgrad i psykologi fra UiO fra 2020. Vis mindre

Bestill time

Jeg ønsker oppfølging via:
Honorar dekkes av
Hvilken bedrift?
Hvilken offentlig instans?

Ledige timer uke 

  Tidspunkt

   48 timer avbestillingsfrist

   Ingen ledige timer

   loader