Psykolog som vi stoler på, når du behøver hjelp

Tom Langerud Holmen, OSLO

Psykolog
HPR-nr 7651759

Psykologkontakt, Valkyriegata 15a, 0366 Oslo
OSLO

Annen erfaring og kompetanse

Ambulante tjenester / Evnetesting / Foredragsholder / Foreldreveiledning / Gruppeveileder / Hjemmetjenester / Kriseoppdrag / Nevropsykologisk testning / Psykometrisk testing / Utvelgelse / Veileder til annen yrkesgruppe / Veileder til psykolog

Symptomer

Angst / Depresjon / Panikk / Rus / Selvmordstanker / Sosial angst / Søvnvansker / Tvang / Utbrenthet

Metodikk

Atferdsterapi / KBT - Kognitiv terapi / Metakognitiv terapi / Nevropsykologisk utredning / Psykoedukasjon / Traumebehandling / Veiledning

Språk

Dansk / Engelsk / Norsk / Svensk

Klientgrupper

Voksne

Beskrivelse

Jeg tilbyr behandling for et stort spenn av psykiske vansker og lidelser, som stressreaksjoner, angst og depresjon. Jeg bruker kognitiv atferdsterapi, med fokus på å bryte negative mønstre mellom tenkning, handling og følelser. Samtidig er det ofte nyttig å se spesifikke problemer i et større perspektiv, i tråd med såkalte humanistiske og eksistensielle terapitradisjoner. Jeg har vært ansatt som klinisk psykolog ved Sykehuset i Vestfold siden 2011, idag som konstituert psykologspesialist, og har hatt privat praksis siden 2012. Jeg er PhD-stipendiat ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Om det ikke finnes ledig time kan du sende e-post med dine kontaktdetaljer til tomholmen@psykologkontakt.no, så vil du få personlig oppfølging.

Beskrivelse

Jeg tilbyr behandling for et stort spenn av psykiske vansker og lidelser, som stressreaksjoner, angs... Vis mer

Jeg tilbyr behandling for et stort spenn av psykiske vansker og lidelser, som stressreaksjoner, angst og depresjon. Jeg bruker kognitiv atferdsterapi, med fokus på å bryte negative mønstre mellom tenkning, handling og følelser. Samtidig er det ofte nyttig å se spesifikke problemer i et større perspektiv, i tråd med såkalte humanistiske og eksistensielle terapitradisjoner. Jeg har vært ansatt som klinisk psykolog ved Sykehuset i Vestfold siden 2011, idag som konstituert psykologspesialist, og har hatt privat praksis siden 2012. Jeg er PhD-stipendiat ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Om det ikke finnes ledig time kan du sende e-post med dine kontaktdetaljer til tomholmen@psykologkontakt.no, så vil du få personlig oppfølging. Vis mindre

Ingen ledige timer

loader